Automatizacija u industriji
Energetska efikasnost
Flotni menadžment
O nama
Kontakt
Srpski
English
Trenutna lokacija > Start > Satelitsko praćenje vozila i flotni menadžment
TERA sistem
Satelitsko praćenje vozila i flotni menadžment

TERA sistem je kompletno i sveobuhvatno rešenje ("ključ u ruke") za satelitsko praćenje vozila (AVL) i flotni menadžment koje korisnicima pruža kvalitetne informacije o lokaciji i eksploataciji pojedinačnih vozila kao i celog voznog parka. Dizajn, modularnost i kvalitet TERA sistema garantuju pouzdan rad i širok spektar primena čak i za izuzetno zahtevne korisnike.

TERA sistem se sastoji od 2 segmenta i to: (a) TERA uređaja koji se ugrađuju u vozila i (b) TERA softvera koji je odgovoran za komunikaciju sa TERA uređajima i obradu podataka.

TERA uređaji su ugrađeni u vozila i koriste GPS satelite ("global positioning system") za precizno definisanje lokacije (koordinata) na kojoj se nalazi vozilo. Informacije o lokaciji i statusu vozila (stanje motora, vrata, napona akumulatora i sl), TERA uređaji prenose do GSM operatera koristeći GPRS i/ili SMS prenos podataka preko izabranog GSM operatera. Od GSM operatera do krajnjeg korisnika, informacije se prenose putem VPN veze preko javnog Internet-a, iznajmljene "frame relay" veze ili opet koristeći GPRS/SMS prenos podataka.

TERA softver je instaliran na lokaciji krajnjeg korisnika i zadužen je za stalnu komunikaciju sa TERA uređajima. Sve informacije koje dolaze od uređaja se arhiviraju u bazu podataka i koriste za dalju obradu u cilju pružanja detaljnih informacija o lokaciji vozila na mapi terena kao i o eksploataciji svakog vozila i celog voznog parka.

TERA sistem je dizajniran tako da bude primenljiv za širok spektar korisnika a glavne aplikacije obuhvataju:

Modularnost i fleksibilnost TERA sistema omogućavaju njegovu adaptaciju specifičnim zahtevima korisnika kao i integraciju sa ostalim informacionim sistemima.

TERA sistem
TERA softver
TERA uređaji

Brošure, prezentacije

Reference

NovostiČesta pitanja i odgovori

Kalkulator goriva
   [troškovi i uštede]


Korisničko ime: demo
Lozinka: demo-123