Automatizacija u industriji
Energetska efikasnost
Flotni menadžment
O nama
Kontakt
Srpski
English
Trenutna lokacija > Start > Automatizacija u industriji > Nadzor i upravljanje
Nadzor i upravljanje

Više od 10 godina, jedna od naših ključnih delatnosti je implementacija nadzornih i upravljačkih sistema, prvenstveno u industriji. Pod pojmom „nadzorno-upravljačkog sistema“ ovde podrazumevamo kompjuterske sisteme za lokalni i/ili daljinski nadzor i upravljanje različitim tehnološkim procesima u industriji, a u skladu sa zahtevima investitora, odnosno krajnjeg korisnika.

Industrijske oblasti u kojima smo realizovali projekte obuhvataju prehrambenu industriju, industriju za proizvodnju stočne hrane, industriju za preradu i distribuciju vode, naftnu industriju i mnoge druge grane industrije ...

Oprema i softver koje koristimo u realizaciji projekata pripadaju najnovijoj generaciji, koja se bazira na mrežnoj organizaciji uz korišćenje otvorene sistemske arhitekture i distribuciju funkcionalnosti kroz LAN/WAN mreže. Korišćenje otvorene sistemske arhitekture omogućava jednostavno povezivanje sa raznorodnim uređajima drugih firmi.

Kod distribuiranih sistema, mogućnost prenosa podataka je izuzetno važan faktor za pouzdan rad sistema. U ovoj oblasti koristimo različite vrste komunikacionih tehnologija koje obuhvataju optičke/kablovske sisteme (sa standardnim protokolima kao što su Modbus, Profibus i sl.), radio komunikacione linkove i GSM tehnologiju (GPRS i/ili SMS).

Automatizacija

Nadzor i upravljanje
      • Proizvodi

Projektovanje
Konsultantske usluge

Oprema i softver

Reference

Novosti