Automatizacija u industriji
Energetska efikasnost
Flotni menadžment
O nama
Kontakt
Srpski
English
Trenutna lokacija > Start > Automatizacija u industriji > Nadzor i upravljanje > Proizvodi > PLC drajveri [Festo]
PLC drajveri [Festo]

PLC drajver je softver koji se izvršava u kontekstu kernela PLC-a i namenjenjen je za operacije koje po obimu, tipu i kompleksnosti prevazilaze mogućnosti koje su na raspolaganju PLC aplikaciji.

Svi navedeni drajveri su namenjeni za instalaciju i rad na Festo kontrolerima tipa FEC, HCxx, CPX. U većini slučajeva, drajveri poseduju i set funkcijskih modula koji se koriste sa strane FST aplikacije.

Automatizacija

Nadzor i upravljanje
      • Proizvodi
        • PLC drajveri [Festo]
        • Windows softver

Projektovanje
Konsultantske usluge

Oprema i softver

Reference

Novosti