Automatizacija u industriji
Energetska efikasnost
Flotni menadžment
O nama
Kontakt
Srpski
English
Trenutna lokacija > Start > Automatizacija u industriji > Novosti
Novosti

Automatizacija postojećeg depaletizera za prazne limenke, Pivara Heineken, Skoplje Mart 2012
U pogonu limenki Pivare u Skoplju, sprovedena je rekonstrukcija postojećeg depaletizera za prazne limenke zapremine 0,33 l i 0,5 l, čijim se radom do tada upravljalo ručno. Pri tome, depaletizer je opsluživalo nekoliko radnika, od kojih je jedan radnik ručno pomerao letvu kojom se guraju limenke na transportni sistem prema punilici. Komande za pokretanje transportnih traka i pokretanje lifta na gore i na dole su se takođe izdavale ručno, putem razvodnog ormana sa klasičnom automatikom. Detaljnije ...
Merenje, arhiviranje i analiza parametara el. mreže, silos u Srpskom Itebeju Maj 2011
U trafo stanici silosa je ugrađen analizator mreže. Sa analizatora se podaci prenose do upravne zgrade putem radio modema. Na računaru u kancelariji upravnika silosa instalisan je SCA Energo-1 program za praćenje, arhiviranje i analizu izmerenih vrednosti. Radio modemska veza je koncipirana tako da omogućava dalja proširenja, odnosno, kasnije se i drugi sistemi (automatsko upravljanje u silosu, različita merenja i drugo), mogu uključiti u nadzorno-upravljački sistem. Detaljnije ...
Praćenje parametara električne mreže u trafo stanici silosa u Prigrevici Maj 2011
Sistem obezbeđuje korisniku uvid u najvažnije veličine koje se tiču kvaliteta utroška električne energije. Od trafo stanice do najbližeg objekta postavljen je podzemni kabel za RS-485 komunikaciju. Od pomoćnog objekta do PC računara ostvarena je vazdušna kablovska veza kao najracionalniji način prenosa podataka. Radio veza nije bila moguća, jer se između trafo stanice i objekta nalazi niz metalnih konstrukcija i sušara visine oko 18 m. SCA Energo-1 instalisan na PC računaru daje tabelarni prikaz izmerenih vrednosti. Arhivirane vrednosti služe za kasniju analizu dobijenih podataka (Excel).
Sistem za praćenje parametara električne mreže u Fabrici PET ambalaže „Rapid“ Mart 2011
Sistem u Fabrici PET ambalaže vrši očitavanje parametara sa analizatora mreže „Socomec“ montiranog na glavnom razvodnom ormanu u pogonu. Očitani parametri (naponi, struje, snage, energije, faktor snage, frekvencija ...) prikazuju se tabelarno, u realnom vremenu, na računaru kod rukovodioca proizvodnje. Ove vrednosti se ujedno arhiviraju i analiziraju, uz grafički prikaz maksimalne i srednje snage. Na zahtev investitora izračunava se i potrošnja energije po jedinici proizvedene boce (kWh/boca), što omogućava praćenje specifičnih troškova proizvodnje. Detaljnije ...
Sistem za praćenje parametara električne mreže u trafo-stanicama, Polet, Novi Bečej Oktobar 2010
U Industriji građevinske keramike Polet, Novi Bečej (Nexe grupa), realizovan je projekat nadzora niskonaponske električne mreže (9 analizatora mreže ugrađenih u 5 trafo stanica, Ethernet komunikacija i sprega sa SCADA nadzornim računarom putem OPC tehnologije). Cilj projekta je da omogući neprekidno praćenje parametara niskonaponske električne mreže. Sistem ima funkciju i pogonskog brojila u cilju praćenja kvaliteta isporučene električne energije od strane elektrodistribucije. Detaljnije ...

Automatizacija

Nadzor i upravljanje
      • Proizvodi

Projektovanje
Konsultantske usluge

Oprema i softver

Reference

Novosti