Automatizacija u industriji
Energetska efikasnost
Flotni menadžment
O nama
Kontakt
Srpski
English
Trenutna lokacija > Start > Energetska efikasnost > Softver > Energo-OPC
Energo-OPC

Energo-OPC je softverski paket namenjen za transparentnu integraciju analizatora mreže u nadzorno-upravljački SCADA sistem.

Energo-OPC je OPC server koji omogućava komunikaciju sa svim podržanim analizatorima mreže dok su svi parametri koji se prikupljaju sa analizatora mreže dostupni SCADA-i. Podržane su sve SCADA-e koje podržavaju OPC (client) tehnologiju. Primer ovih SCADA je:

Energo-OPC je transparentni OPC server bez korisničkog interfejsa. Zadatak SCADA-e je da kreira varijable (tagove) koji su definisani u adresnom prostoru OPC servera. U toku rada, OPC server će automatski osvežiti vrednosti varijabli nakon što je preuzeo parametre sa odgovarajućeg analizatora mreže. Pored varijabli (tagova) koji odgovaraju parametrima na analizatoru mreže, OPC server podržava i dijagnostičke tagove koji omogućavaju praćenje kvaliteta komunikacije sa svakim analizatorom mreže.

Energetska efikasnost

Softver
      • Energo-1
      • Energo-PRO
      • Energo-NET
      • Energo-OPC
Analizatori mreže

Reference
Primeri

Brošure i prezentacije

Kalkulator uštede