Automatizacija u industriji
Energetska efikasnost
Flotni menadžment
O nama
Kontakt
Srpski
English
Trenutna lokacija > Start > Energetska efikasnost > Softver > Energo-1
Energo-1

Energo-1 je osnovni paket za praćenje parametara električne mreže. Instalira se na računar koji je spojen na jedan ili više analizatora mreže. Osnovne funkcije koje podržava su:

Energo-1 je namenjen jednostavnim aplikacijama i korisnicima koji žele da prate parametre električne mreže. Tipične aplikacije obuhvataju praćenje parametara pumpi, motora, kompresora ili grupe industrijskih potrošača.

Energetska efikasnost

Softver
      • Energo-1
      • Energo-PRO
      • Energo-NET
      • Energo-OPC
Analizatori mreže

Reference
Primeri

Brošure i prezentacije

Kalkulator uštede