Automatizacija u industriji
Energetska efikasnost
Flotni menadžment
O nama
Kontakt
Srpski
English
Trenutna lokacija > Start > Energetska efikasnost > Softver
Softver

Za potrebe analize parametara električne mreže, SCA je razvio paletu softverskih proizvoda (SCA Energo) namenjenih tipičnim korisnicima i aplikacijama.

Svi Energo softverski proizvodi podržavaju komunikaciju sa jednim ili više analizatora mreže različitih proizvođača. Standardno se za komunikaciju sa analizatorima mreže koristi RS-485 magistrala ali su moguće i druge kombinacije u zavisnosti od lokacija na kojima se nalaze analizatori mreže i udaljenosti od računara. Na primer, moguće je koristiti radio link odnosno lokalnu računarsku mrežu (Ethernet).

Energetska efikasnost

Softver
      • Energo-1
      • Energo-PRO
      • Energo-NET
      • Energo-OPC
Analizatori mreže

Reference
Primeri

Brošure i prezentacije

Kalkulator uštede