Automatizacija u industriji
Energetska efikasnost
Flotni menadžment
O nama
Kontakt
Srpski
English
Trenutna lokacija > Start > Energetska efikasnost > Primeri
Primeri

Sistem za nadzor parametara u trafo stanicama
Industrija građevinske keramike (IGK) „Polet“, Novi Bečej

Praćenje parametara električne mreže u 5 trafo stanica sa ukupno 9 izvoda u cilju evidencije potrošnje električne energije i detekcije maksimalne snage. Detaljnije...

Sistem za praćenje i analizu parametara niskonaponske električne mreže
Fabrika PET ambalaže „Rapid“, Novi Sad

Praćenje parametara niskonaponske mreže, a naročito utroška energije i maksimalne snage zbog prisustva visokopritisnog kompresora od 250 kW. Korisnik je zahtevao evidentiranje potrošnje energije po jedinici proizvedene boce. Detaljnije...

Sistem za nadzor električnih parametara u trafo stanici silosa
Victoria Group – silos u Srpskom Itebeju

Praćenje parametara niskonaponske mreže u trafo stanici koja se nalazi na lokaciji nepogodnoj za žičnu komunikaciju, u cilju evidencije potrošnje električne energije na nivou pogona. Detaljnije...


Energetska efikasnost

Softver
Analizatori mreže

Reference
Primeri

Brošure i prezentacije

Kalkulator uštede