Automatizacija u industriji
Energetska efikasnost
Flotni menadžment
O nama
Kontakt
Srpski
English
Trenutna lokacija > Start > Energetska efikasnost > Kalkulator uštede > Maksigraf
Kalkulator - Maksigraf

U strukturi troškova za električnu energiju značajno mesto zauzimaju obračunska snaga i vršna snaga u određenom vremenskom periodu (maksigraf).

Ugovorena maksimalna snaga: kW
Preuzeta maksimalna snaga: kW
Cena kW za ugovorenu snagu: €/kW
Cena kW za prekomernu snagu: €/kW
Ostvarena ušteda na snazi: %

Energetska efikasnost

Softver
Analizatori mreže

Reference
Primeri

Brošure i prezentacije

Kalkulator uštede
      • Elektromotori i pumpe
      • Maksigraf