Automatizacija u industriji
Energetska efikasnost
Flotni menadžment
O nama
Kontakt
Srpski
English
Trenutna lokacija > Start > Energetska efikasnost > Kalkulator uštede
Kalkulatori uštede

Kalkulatori koji slede daju uvid u moguće uštede električne energije na osnovu parametara koje posetilac ovog sajta unosi. Rezultat svake kalkulacije je konkretna ušteda izražena u novcu (EUR).

Kalkulatori se odnose na uštede kod elektromotornih pogona (elektromotori i pumpe) i uštede vezane za prekomernu snagu preuzetu iz mreže (maksigraf).

Energetska efikasnost

Softver
Analizatori mreže

Reference
Primeri

Brošure i prezentacije

Kalkulator uštede
      • Elektromotori i pumpe
      • Maksigraf