Automatizacija u industriji
Energetska efikasnost
Flotni menadžment
O nama
Kontakt
Srpski
English
Trenutna lokacija > Start > Energetska efikasnost > Analizatori mreže
Analizatori mreže

Kako praćenje parametara električne napojne mreže i moguće uštede energije postaju sve aktuelnije, pojavila se potreba za merenjem koje bi istovremeno prikazivalo veći broj električnih veličina u realnom vremenu.

Klasični instrumenti sa pokaznom skalom i većina dosadašnjih digitalnih instrumenata nisu bili u stanju da zadovolje ovaj zahtev. Nedostaci klasičnih mernih instrumenata su:

Analizatori mreže su uređaji koji istovremeno mere i prikazuju veliki broj električnih veličina u monofaznoj, dvofaznoj i trofaznoj (trožičnoj ili četvorožičnoj) električnoj mreži. Prednosti i mogućnosti analizatora mreže su:

SCA podržava sve vodeće proizvođače analizatora mreža i obezbeđuje integralno softversko rešenje koje omogućava transparentnu integraciju analizatora mreža u postojeći informacioni sistem kao i realizaciju nezavisnog sistema prema potrebama korisnika.

Proizvođač Model Brošura
Schrack Technik NA-96
Socomec Diris A20, Diris A40
Schneider Electric PM700
LG GIMAC-i
Energetska efikasnost

Softver
Analizatori mreže
      • Schrack Technik
      • Socomec
      • Schneider Electric
      • LG

Reference
Primeri

Brošure i prezentacije

Kalkulator uštede