Trenutna lokacija > Start > Praćenje vozila i flotni menadžment > Česta pitanja i odgovori
Koje i kolike uštede se mogu ostvariti korišćenjem TERA sistema?

Uštede i efekti koje kompanija, uvođenjem TERA sistema u svoje poslovanje, ostvaruje su višestruke i čine ih direktne uštede i indirektni efekti.

Direktne uštede se mogu izmeriti i čine ih:

Indirektni efekti su teško merljivi jer se ostvaruju boljom kontrolom eksploatacije voznog parka a svoje dejstvo pokazuju na opšte poslovanje kompanije. U ove efekte spadaju:

Primer uštede

Uštede u potrošnji goriva mogu biti izuzetno značajne. Za vozni park koji se satoji od:

pri čemu je: Ukupna ušteda na nivou celog voznog parka za godinu dana iznosi oko 108.000,00 EUR.

Nazad