Trenutna lokacija > Start > Praćenje vozila i flotni menadžment > Česta pitanja i odgovori
Ko ugrađuje TERA uređaje u vozila, gde i koliko to traje?

TERA uređaje u vozila ugrađuju ovlašćeni i obučeni serviseri (auto električari, auto elektroničari).

Najbrža i najefikasnija ugradnja se obavlja u servisu. Ukoliko to iz bilo kog razloga nije moguće, ugradnju TERA uređaja u vozila je moguće obaviti i van servisa (na terenu) što usporava ugradnju.

Dužina trajanja ugradnje TERA uređaja u vozilo direktno zavisi od sledećih faktora:

Klasična ugradnja TERA uređaja u putničko vozilo sa detekcijom rada motora (motor uključen/isključen) traje između 1 i 2 sata.

Nazad