Trenutna lokacija > Start > Praćenje vozila i flotni menadžment > Česta pitanja i odgovori
Integracija TERA sistema sa poslovnim informacionim sistemima kompanije?

Integracija TERA sistema sa poslovnim informacionim sistemima kompanije je moguća.

TERA sistem obuhvata kompletan sistem ("ključ u ruke") za satelitsko praćenje vozila i flotni menadžment. Deo TERA sistema koji je moguće integrisati sa informacionim sistemima kompanije koja koristi TERA sistem je TERA softver koji je instaliran na lokaciji kompanije. Integraciju je moguće obaviti u 2 podsistema koji obuhvataju:

Za rad TERA softvera je neophodna definicija svih vozila kompanije kao i definicija lokacija (objekata) od interesa za kompaniju. U velikom broju slučajeva, ovi podaci već postoje u informacionom sistemu kompanije. Da bi se eliminisala duplirana definicija ovih podataka, TERA softver može preuzeti podatke iz informacinog sistema kompanije.

TERA softver generiše čitav niz izveštaja koji se arhiviraju kao HTML i Excel dokumenti. Ukoliko se podaci iz ovih dokumenata mogu koristiti za dalje analize korišćenjem informacionog sistema kompanije, TERA softver može kompletne izveštaje ili delove od interesa prebaciti u informacini sistem kompanije za dalju obradu.

Način integracije je predmet detaljnih analiza i dogovora zbog velike različitosti informacionih sistema koje koriste različite kompanije.

Nazad