Trenutna lokacija > Start > Praćenje vozila i flotni menadžment > Česta pitanja i odgovori
Šta je GPS (global positioning system), kako radi i koliko je precizan?

GPS ili globalni pozicioni sistem (Global Positioning System) je satelitski navigacioni sistem koji daje informacije o tačnom vremenu i lokaciji u svim vremenskim uslovima i bilo gde na površini planete Zemlje ali pod uslovom da postoji neometana optička vidljivost do minimalno 4 satelita. GPS sistem je vlasništvo vlade SAD ali je slobodno dostupan svima koji koriste GPS prijemnik.

GPS sistem se sastoji od satelita (24 do 32) koji sa nalaze u orbiti planete i koji konstantno emituju informacije. Ove informacije prikupljaju GPS prijemnici i na osnovu njih izračunavaju svoju lokaciju u prostoru (geografska dužina, širina i visina) i tačno vreme.

GPS prijemnik je uređaj čija isključiva namena je da prima informacije sa satelita i da, na osnovu ovih informacija, izračuna trenutnu lokaciju u prostoru i tačno vreme. GPS prijemnik ne emituje nikakve signale već ih samo prima. Minimalan broj satelita, potreban za izračunavanje lokacije je 4. Broj satelita u "vidnom polju" GPS prijemnika određuje preciznost izračunate lokacije (što veći je broj satelita to je veća i preciznost). U normalnim uslovima, GPS prijemnik daje lokaciju sa tačnošću od 2 do 3 m.

Obzirom na izuzetno malu snagu signala koji emituju GPS sateliti, prijem signala od strane GPS prijemnika može biti ometan na različite načine i od strane različitih faktora kao što su:

GPS sistem nije jedini satelitski navigacioni sistem ali je, u ovom trenutku, jedini koji ima globalno pokrivanje cele planete i koji je masovno dostupan za korišćenje uz upotrebu GPS prijemnika. Ostali satelitski navigacioni sistemi obuhvataju:

Nazad