Trenutna lokacija > Start > Praćenje vozila i flotni menadžment > Česta pitanja i odgovori
Kako se prenose podaci od TERA uređaja do nadzornog centra (GPRS i/ili SMS)?

Domaća mreža

Standardna konfiguracija TERA uređaja podrazumeva javljanje nadzornom centru svaki minut. Pored ovoga, uređaj će se javiti odmah po detekciji događaja kao što je paljenje i gašenje motora, otvaranja i zatvaranje vrata i sl. TERA uređaj za ova javljanja koristi GPRS komunikaciju. Ukoliko je GPRS komunikacija iz bilo kog razloga neaktivna tj. ne postoji, TERA uređaj ova javljanja interno arhivira i prenosi ih u nadzorni centar nakon uspostavljanja GPRS komunikacije.

Nezavisno od gore opisanog, TERA uređaj može biti konfigurisan tako da određeni set događaja tretira kao alarmne događaje koji moraju biti što pre javljeni nadzornom centru. Standardno, alarmni događaji su aktiviranje panik tastera (ako je instaliran) ili aktiviranje alarmnog sistema vozila (ako je spojen na TERA uređaj). Po detekciji alarmnog događaja, TERA uređaj pokušava da ga pošalje u nadzorni centar koristeći GPRS komunikaciju. Ako to nije moguće, TERA uređaj će generisati SMS poruku koju će poslati na predefinisani telefonski broj (nadzorni centar).

Inostrana mreža (roaming)

TERA uređaj omogućava nezavisnu konfiguraciju načina ponašanja (sa aspekta komunikacije) u inostranoj mreži. Ponašanje u inostranoj mreži može biti identično kao i u domaćoj mreži ali je, u cilju smanjenja troškova komunikacije, uobičajena sledeća konfiguracija. GPRS komunikacija se potpuno zabranjuje a interval regularnog javljanja (1 minut u domaćoj mreži) se neznatno povećava. SMS komunikacija ostaje aktivna samo za alarmne događaje (ukoliko takvi postoje).

Nakon povratka u domaću mrežu, TERA uređaj će "isprazniti" svoju internu arhivu koja obuhvata sve događaje detektovane u inostranoj mreži čime će omogućiti analitu kretanja i eksploatacije vozila dok je boravilo u inostranstvu.

Rezime

Način komunikacije je organizovan tako da smanji komunikacione troškove a da ne smanji funkcionalnost sistema. Potpuna fleksibilinost kod konfiguracije omogućava prilagođenje ponašanja TERA uređaja konkretnim zahtevima krajnjeg korisnika.

Nazad