Trenutna lokacija > Start > Praćenje vozila i flotni menadžment > Česta pitanja i odgovori
Da li ugradnja TERA uređaja poništava garanciju na vozilo?

Ugradnju TERA uređaja obavljaju ovlašćeni servisi koji imaju dozvole za rad na elektro sistemima vozila (kao što je Bosch elektronika). U tom smislu, garancija na vozilo nije problematična. Dodatni razlog je i činjenica da TERA uređaji poseduju međunarodne sertifikate za ugradnju u motorna vozila.

Garancija može biti problem ukoliko se, pored TERA uređaja, ugrađuju i dodatni senzori za detekciju npr. nivoa goriva u rezervoaru, temperature motora i sl.

Međutim, korišćenje TERA can uređaja eliminiše i ovaj problem jer se sve pomenute a i mnoge druge veličine preuzimaju od "on-board" kompjutera vozila na način koji je podržan od strane proizvođača vozila. Naravno, ovaj uređaj je moguće ugraditi samo u ona vozila koja podržavaju spajanje TERA uređaja na kompjuter vozila (skoro sva teretna vozila Evropskih proizvođača kao što su Mercedes, Iveco, MAN, Scania, Volvo).

Nazad