Trenutna lokacija > Start > Praćenje vozila i flotni menadžment > Česta pitanja i odgovori
Koliko košta uvođenje TERA sistema u poslovanje kompanije?

Tačnu cenu uvođenja TERA sistema u poslovanje kompanije je teško reći jer zavisi od puno faktora kao što su:

Iz gore navedenih razloga, uvođenje TERA sistema u poslovanje kompanije se započinje analizom potreba kompanije na osnovu kojih se priprema ponuda. Struktura ponude se sastoji od sledečih segmenata:

Važno je napomenuti da je, usled modularnosti TERA sistema, uvek moguće naknadno proširiti kompletan sistem instalacijom TERA uređaja u nova vozila, proširenjem instalacije u postojećim vozilima i proširenjem TERA softvera.

Nazad