Trenutna lokacija > Start > Automatizacija u industriji > Novosti
Rekonstrukcija i automatizacija postojećeg depaletizera za prazne limenke
Pivara Heineken, Skoplje Makedonija


U pogonu limenki Pivare u Skoplju, sprovedena je rekonstrukcija postojećeg depaletizera za prazne limenke zapremine 0,33 l i 0,5 l, čijim se radom do tada upravljalo ručno. Pri tome, depaletizer je opsluživalo nekoliko radnika, od kojih je jedan radnik ručno pomerao letvu kojom se guraju limenke na transportni sistem prema punilici. Komande za pokretanje transportnih traka i pokretanje lifta na gore i na dole su se takođe izdavale ručno, putem razvodnog ormana sa klasičnom automatikom.

Da bi se rad postojećeg depaletizera učinio efikasnijim i smanjio škart pri depaletizaciji, a ujedno smanjio broj potrebnih radnika za opsluživanje na liniji depaletizacije, investitor je zahtevao da se sprovede rekonstrukcija koja bi podrazumevala automatizaciju depaletizera u smislu kompletne zamene mehaničkog dela za guranje limenki uključujući ugradnju dodatne opreme za uklanjanje drvenog rama i kartona sa palete. Za potrebe prihvata drvenih ramova i kartona, izrađen je poseban pomoćni lift i postavljen neposredno pored postojećeg depaletizera. Drugi značajan deo posla je bio zamena postojećeg razvodnog ormana automatike novim. Pri tome se vodilo računa da rešenje bude tehnički na visokom nivou, a investiciono opravdano i krajnje racionalno.

Projekat je realizovan sa Festo linearnom električnom osom, pneumatskim cilindrima i pratećom opremom u mehaničkom delu. U elektro delu, umesto starog pogona glavnog lifta putem dvobrzinskog elektromotora, motor je prevezan na jednobrzinski rad i sada se njime upravlja pomoću Danfoss vektorskog frekventnog regulatora i Siemens S7-1200 PLC-a. Svim ostalim funkcijama depaletizera se takođe upravlja putem PLC-a.

Po postavljanju palete u glavni lift on se u automatskom režimu pokreće, hvatač skida drveni ram sa kartonom i spušta ga na pomoćni lift, izguruje prvi red limenki na transporter, a zatim za svaki naredni red limenki uklanja karton i izguruje limenke. Proces se odvija dok se paleta ne isprazni, a zatim se, kada viljuškar unese novu paletu u glavni lift, ciklus ponavlja …

Uveden je i niz novih sigurnosnih funkcija u cilju bezbednog rada depaletizera. Korisniku stoje na raspolaganju dva režima rada – ručni i automatski. Na taj način je povećana pouzdanost novog sistema upravljanja depaletizerom u celini.

Početkom marta 2012, novi sistem je pušten u automatski rad za oba tipa limenki (0,33 l i 0,5 l) i predat korisniku na upotrebu.

Način rada rekonstruisanog depaletizera možete videti na YouTube-u putem sledećeg linka: